En välorganiserad förening som ständigt
radar upp professionella föredrag och talare.
- Tommy Svensson

Utvecklingen av datoriserad bildanalys under 50 år med tillämpningar inom medicin och samhället i övrigt

Inträffade 26 okt. 2022 kl. 19:00
Publicerades 13 okt. 2022

Följ med på en resa genom bildanlysens historia, berättad av en person som varit med på en stor del av denna resa, och även initierat forskning om detta på Uppsala universitet och SLU.

Bild Bildanalys

För 50 år sedan startade det första forskningsprojektet inom datoriserad bildanalys vid Uppsala universitet. Det handlade om att försöka automatisera granskningen av cellprover från gynekologisk hälsokontroll för att öka säkerheten och möjligheterna att sprida tekniken till regioner i världen som inte hade tillgång till utbildad personal på området.

CBA utvecklades väl och blev den största akademiska forskningsgruppen inom bildanalys i Sverige. Det finns fortfarande kvar, nu som enhet knuten till IT-institutionen. Fokus för CBA har varit och är att utveckla och stödja tillämpningar av bildanalys. Starten var alltså inom medicinsk mikroskopi som fortfarande är ett stort område men CBA har också arbetat med radiologi, fjärranalys och läsning av gamla handskrivna dokument, för att ge några andra exempel.

Teknikutvecklingen på området har varit enorm, idag har vi datorer som har mer än en miljard gånger mer beräkningskraft per krona än vi hade för 50 år sedan. Den största effekten av den utvecklingen kom ungefär samtidigt som Bengtsson pensionerade sig i mitten av 2010-talet. Då blev datorerna kraftfulla nog att implementera neurala nätverk så att de faktiskt fungerade. Idéerna hade funnits sedan 50-talet men det hade inte fungerat i praktiken. Men nu kunde man plötsligt träna datorer att lösa en lång rad bildanalysuppgifter mycket framgångsrikt. Effekterna av detta ser vi på allt fler områden i samhället och den utvecklingen har bara börjat.

Föredragshållare

Prof Ewert Bengtsson, Centrum för bildanalys
Ewert Bengtsson disputerade 1977. Fortsatte sedan och blev teknisk chef för ett start-up företag som byggde Diascanner, ett automatiskt mikroskop. 1988 återvände han till Uppsala universitet som adjungerad professor och blev en av grundarna av Centrum för bildanalys, CBA i samverkan med SLU.

Praktisk information

När
26 oktober 2022 kl. 19:00
Stad
Uppsala
Plats/lokal

Ångströmlaboratoriet, sal 2003

Kostnad
Föredraget är kostandsfritt
Anmälan
Anmälan enligt särskilt inbjudan. OBS Ta gärna med en gäst utan kostnad