År 2010, firade vi 100-års jubileum med intressanta jubileumsföredrag, jubileumsfest, ny hemsida, ny grafisk identitet och vi gav ut en jubileumsbok över föreningens 100-åriga historia. Boken kan köpas av alla medlemmar till självkostnadspris (se info under fliken ”program”).

Föreningens målsättning är att främja tekniken, de tekniska vetenskaperna samt påverka teknikens utveckling och användning till människans, samhällets och miljöns bästa. Föreningen vill sprida och diskutera ny teknisk kunskap genom föredrag, studiebesök och sociala aktiviteter. Aktuella teman är miljö och klimat, nya energiformer, materialteknik, industriell ekonomi, nanoteknik mm.

Antalet föredrag varierar mellan sex till åtta per år och antal studiebesök är ca två per år. Därutöver anordnas sociala aktiviteter som t ex vikingarodd nerför Fyrisån. Antalet medlemmar är ca 450, varav nästan 200 är ständiga medlemmar.

Aktuella aktiviteter, klicka och se PROGRAM

Föreningen bildades den 12 december 1910. På inbjudan av disponent A.Starup, ingenjör O.Sturzen-Becker, ingenjör Göran Kärne och arkitekt Carl R. Lindström i Uppsala hölls ett första sammanträde i Hotell Gillet den 29 november 1910 där de närvarande beslöt att bilda en teknisk förening och att kalla den Tekniska Föreningen i Uppsala.
Föreningens verksamhet har sedan starten varit föredrag och studiebesök. Det första föredraget hölls den 21 januari 1911 av lektor Gustav Timberg från Ultuna över ämnet ”Jordbearbetningsmaskiner för motordrift" med skioptikonbilder.

Klicka och se HISTORIK, där hittar du protokoll från de första sammanträdena mm.

Föreningen har sina styrelsemöten i Pumphuset, Munkgatan 2, Uppsala.
Under början av 1990-talet arbetade föreningen mycket aktivt för att göra det gamla Pumphuset vid Svandammen till ett tekniskt museum och lyckades att förverkliga det.
Pumphuset invigdes som teknisk museum den 12 september 1992.

http://www.uppsalasmuseer.se/pumphuset.html
http://www.uppsalavatten.se/pumphuset#


Tekniska Föreningen i Uppsala
c/o Arne Roos
Pilvägen 14
756 45 Uppsala 

Postgiro: 13 21 79-3
Organisationsnummer: 81 7601-7336